Det er ikke bare store firmaer og konserner med milliarder av penger på bok som bør gi gaver til sine trofaste kunder. Et mindre foretak kan også dra nytte av å vise takknemlighet ovenfor deres få kunder, ved å gi dem en liten oppmerksomhet i form av en gave. Gavene trenger selvfølgelig ikke være dyre, og de fleste kunder vil ha forståelse for at et mindre foretak ikke har de økonomiske midlene til de dyreste utskeielser.

Det er tanken som teller, sies det. En nøkkelhank med en gravert logo på, kan være en tilstrekkelig anerkjennelse å gi til en trofast kunde. Man bør dog vurdere å spandere på kunden en gave som er relevant for dem, særlig hvis man har en mindre bedrift. Slik får man bygget gode relasjoner som små bedrifter trenger for å holde seg flytende.

En større og rikere bedrift er selvsagt like fullt avhengige av fornøyde kunder som mindre nisjeselskaper. For de større bedrifters vedkommende, kan firmagaver også være et verktøy for å forlenge deres digitale markedsføring. Fordi gaver er god reklame, kan de brukes til å informere om kampanjer og linke til nettsider. En stor bedrift med et høyt antall ulike kunder og klienter kan ha vanskeligere for å gjøre firmagaver like personlige og unike for de forskjellige kundene, enn et mindre selskap som har færre klienter og nærmere personlig forhold til sine samarbeidspartnere.

Derfor er det viktig at store bedrifters kunder mottar gaver av god kvalitet, slik at det kommer frem at de som kunder tas på alvor, og at bedriften som gir gaven setter pris på det gjensidige forholdet. Skal man promotere og reklamere for seg selv gjennom gaver, må selvsagt mottakere få tilstrekkelig igjen.

Vi ser altså at det å gi firmagaver er nyttig for ulike formål, og bør gis av alle slags bedrifter, uavhengig av størrelse.